TENAGA KEPENDIDIKAN

 

  Nama Lengkap    : Teti Rohmawati

  Tempat Lahir       : Serang

  Tanggal Lahir      : 18 April 1981

  Tugas PTT          :  Kordinator TU dan Kepegawaian

  Nama Lengkap    : Rosmariana, Amd, Kom

  Tempat Lahir       : Serang

  Tanggal Lahir      : 02 Maret 1993

  Tugas PTT          :  Kearsipan dan Kurikulum

  Nama Lengkap    : Ahmad Sholikin, S.Pd

  Tempat Lahir       : Pati

  Tanggal Lahir      : 02 April 1989

  Tugas PTT          :  Operator Dapodik dan Kesiswaan

  Nama Lengkap    : Jaenal Arifin

  Tempat Lahir       : Serang

  Tanggal Lahir      : 16 Agustus 1998

  Tugas PTT          :  Pembantu Bendahara

  Nama Lengkap    : Muhamad Hadi Septian

  Tempat Lahir       : Serang

  Tanggal Lahir      : 02 September 1994

  Tugas PTT          :  Petugas Perpustakaan

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  • Bagikan:

Galeri dan Dokumentasi